دسته بندی مطالب

درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

دانلود قالب وکتور و آیکون

بدون دیدگاه

 

برای این ساعت از دی وان آرت قالب وکتورو آیکون را برای دانلود گذاشتیم . دانلود کنید و لذت ببرید.

  • 158 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

 

برای این ساعت از دی وان آرت قالب وکتورو آیکون را برای دانلود گذاشتیم . دانلود کنید و لذت ببرید.

  • 165 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ ایکن وکتور زامبی

بدون دیدگاه

۱۲ وکتور ایکون زامبی این مجموعه در انواع فرمت ها میباشد

وکتور تصاویری است که با بزرگنمایی دچار افت کیفیت نمیشود

کد: V-D-I-10033

  • 118 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ وکتور ایکن درخت

بدون دیدگاه

۱۲ وکتور ایکن درخت دو بعدی در انواع فرمت ها

فایل های وکتور با بزرگ نمایی دچار افت کیفیت نمیشوند

کد: V-D-I-10032

  • 232 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ ایکن وکتور دزدان دریایی

بدون دیدگاه

مجموعه ۱۲ ایکون وکتور دزدان دریایی در انواع فرمت ها

این مجموعه وکتور میباشد و با بزرگ نمایی دچار افت کیفیت نمیشود

کد: V-D-I-10031

  • 108 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ ایکن وکتور نمودار

بدون دیدگاه

ایکن نمودار با کیفیت

این ایکن ها وکتور میباشد و با بزرگ نمایی افت کیفیت پیدا نمیکند

کد: V-D-I-10030

  • 135 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ ایکن جشنواره و کنسرت

بدون دیدگاه

۱۲ ایکن جشنواره و کنسرت

این مجموعه شامل ۱۲ وکتور ایکن جشنواره و کنسرت است که در فرمت های مختلف در این فایل قرار گرفته است

کد: V-D-I-10029

  • 200 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ وکتور ایکن پهباد یا drone

بدون دیدگاه

۱۲ وکتور ایکن پهباد یا drone

این مجموعه شامل ۱۲ وکتور پهباد  ایکن های مرتبط با ان میباشد که در فرمت های مختلف قرار داده شده است

کد: V-D-I-10028

  • 193 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ وکتور ایکن کاپ کیک (کیک کوچیک)

بدون دیدگاه

۱۲ وکتور ایکن کاپ کیک (کیک کوچیک)

این مجموعه شامل ۱۲ مدل کاپ کیک مختلف در انواع فرمت میباشد

کد: V-D-I-10027

  • 293 بازدید
ادامه مطلب
درخواست فایل

فایل مورد نظر خود را از این قسمت درخواست دهید تا ما آن را در سایت قرار دهیم.

۱۲ وکتور ایکن کمپ و گردشگری و مسافرت

اینن مجموعه شامل دوازده آیکون کمپینگ است. شامل یک میز پیک نیک، مشعل، کوله پشتی، رول توالت، چاقو و دوربین دوچشمی و همچنین بسیاری دیگر است.

ارائه شده در فرمت های مختلف برای شما ، و همچنین در فرمت اصلی خود برای تغییر و یا سفارشی کردن ایکن ها

کد: V-D-I-10026

  • 117 بازدید
ادامه مطلب